BTACS

Realistisch, optimistisch en relativerend.


Project-, verander-, en interimmanagement

Jaren is er gebouwd aan een stevige onderneming. Er is een goede marktpositie verworven en de rendementen zijn uitstekend. De organisatie staat als een huis. Iedereen kent zijn taken en verantwoordelijkheden.  De bedrijfsvoering gaat bijna op de automatische piloot. Kenmerken van een geoliede organisatie. 

Helaas zijn er ook  tijden van tegenslag. Uitval of vertrek van management. Het verlies van één of meer belangrijke klanten. De markt zit tegen. Te hoge kostprijs druk door te lang uitgestelde investeringen of procesaanpassingen.

Dit zijn de tijden dat alle zeilen moeten worden bijgezet. Verandermanagement is aangezegd. Snel en op basis van de juiste informatie de noodzakelijke veranderingen in gang zetten. Geen makkelijke opgave. Het bestaande management zit gevangen in de wereld van de vette jaren. Anders kunnen denken is lastig. De juiste en soms impopulaire maatregelen nemen wordt als moeilijk en vaak ook als bezwaarlijk ervaren. Hier kan ik helpen de organisatie tegen de wind in naar rustiger vaarwater te laveren. 

 


Coachend

De organisatie is sterk genoeg om tegenslag zelf op te vangen en een proces van veranderingen te managen. Ik kijk aan de zijlijn mee, adviseer en reflecteer. Als processen dreigen te stagneren kan ik ingrijpen als dit nodig is.


Projectmatig

Werken vanuit een projectteam met kennis vanuit de organisatie en mijn expertise op het gebied van project en verandermanagement.  Naast het ondersteunen van het projectteam zal ik nauw toezien op het realiseren van de projectdoelen. 


Eindverantwoordelijk

Verantwoordelijkheden worden aan mij gedelegeerd. Op basis van duidelijk gestelde doelen zal ik de leiding nemen en door middel van de juiste maatregelen de noodzakelijke verandering in gang zetten. 

Mijn naam is Ben van Bindsbergen, ik ben 52 jaar. Mijn werkzame leven heeft tot heden voor een belangrijk deel bestaan uit het leiding geven aan grotere projecten. Zowel op het gebied van groei (new business), op het gebied van verbeteren (efficiëntie en kwaliteit) als op het gebied van verdedigen (reorganisaties, faillissementen en doorstart). 

Ik heb 13 jaar ervaring opgedaan als operationeel directeur met de verantwoordelijkheid over een serviceorganisatie van 450 medewerkers met meerdere vestigingen in Europa.

De afgelopen jaren heb ik mij voornamelijk beziggehouden met interim projecten. Ik heb diverse bedrijven in de profit- en non-profit sector kunnen helpen. Ik ben breed inzetbaar, maar voel mij het meeste thuis in omgevingen met grote uitdagingen en complexe problemen.

Van nature ben ik een teamplayer. Ik geloof in de kracht van het collectief. Dit maakt dat ik altijd bezig ben om groepen mensen naar een hoger plan te brengen. Ik probeer draagvlak te creëren en beslissingen te motiveren.  

Als situaties het eisen kan ik dictatoriaal optreden. Dit is geen negatieve eigenschap. In crisissituaties is het nodig snel en handelend te acteren.

"Ik ben iemand die zicht richt op de werkelijkheid. Handelend vanuit een positieve grondhouding met een voortdurend streven te werken aan dingen die er echt toe doen."

Realistisch, optimistisch en relativerend.